Jaarrekening

Actuele cijfers

De jaarrekening is een jaarlijks financieel verslag van uw organisatie. Hierin staan vermogenspositie en resultaten van uw organisatie.

Van den Dungen C.V. hecht veel waarde aan actuele cijfers. Daarom stellen wij vaak tussentijdse cijfers samen zodat u als ondernemer tijdig kunt bijsturen.

Door gedurende het jaar tussentijdse cijfers samen te stellen, is het samenstellen van een jaarrekening nog een slotstuk waar nog relatief weinig tijd voor nodig is.

 

Administratiekantoor Eindhoven

Jaarrekening

B.V.’s, N.V’s en coöperaties zijn verplicht hun jaarstukken te deponeren bij de Kamer Van Koophandel. Vaak worden ook jaarrekeningen gevraagd bij het aangaan of in stand houden van externe financieringen.

Onze organisatie kan u behulpzaam zijn bij het samenstellen van jaarverslagen en publicatiestukken. Wij zorgen ervoor dat deze stukken aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving voldoen.