Bewaarplicht. Wat mag u weggooien?

doorSven van den Dungen

Bewaarplicht. Wat mag u weggooien?

Het einde van het jaar nadert, tijd om een het archief in te duiken.
Wat mag opgeruimd worden en wat moet u nog bewaren?

Bewaarplicht

Als ondernemer bent u wettelijk verplicht de boeken, bescheiden en andere financiële gegevensdragers die voor de belastingheffing van belang kunnen zijn zeven jaar te bewaren (art. 52lid 4 AWR).
Hierbij kunt u onder andere denken aan de salarisadministratie, verkoopadministratie, voorraadgegevens, het grootboek en de facturen van zowel de crediteuren als de debiteuren.

Wat kunt u opruimen?

U kunt uw oude gegevens zoals hierboven vermeld, opruimen nadat het bewaringstermijn is verstreken.
Als het boekjaar van uw BV gelijk is aan het kalenderjaar, betekent dit dat u na 31 december 2020 uw administratie over 2013 en voorgaande jaren kunt opruimen.

Wat kunt u niet opruimen?

Uiteraard is het niet zo dat alle documenten wat voor de bewaarplicht bewaard was op kunt ruimen. Er kunnen namelijk bepaalde documenten tussen zitten die u verwacht in de toekomst nodig te hebben. Deze kunt u na de bewaarplicht blijven bewaren. Hierbij kunt u onder andere aan de volgende documenten denken; contracten, pensioen- en lijfrente afspraken, notulen van bestuurs- en bestuursrechtelijke handelingen, vaststellingsovereenkomsten en andere verbintenissen.

Digitale administratie

De bewaarplicht geldt niet alleen in een handmatige vorm. U kunt er ook voor kiezen om documenten digitaal te bewaren. Door de documenten digitaal te bewaren voldoet u ook aan de bewaarplicht.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Neem contact met ons op voor informatie op maat.

Over de auteur

Sven van den Dungen administrator

Geef een reactie