Door corona versoepeling meer studenten en scholieren?

doorSven van den Dungen

Door corona versoepeling meer studenten en scholieren?

Dit jaar zijn de fiscale regels voor studenten en scholieren versoepeld vanwege de corona crisis. Wat betekent dit en gaat u nu ook meer studenten en scholieren inzetten?

Dankzij corona crisis meer studenten?

Meer studenten dankzij de corona crisis?  Door de corona crisis werden er extra mensen ingezet of werd er extra overwerk gemaakt in verschillende branches, vooral in belangrijke beroepen.  Hiervoor werden ook schoolkinderen en studenten ingezet.  Er zijn speciale maatregelen getroffen om onverwachte nadelige gevolgen voor hen te voorkomen.  Wat zijn dat, hoe kunt u ze gebruiken en van welke andere bijzondere voorzieningen kunt u gebruik maken? 

Geen maximaal aanvullend bijverdiensten.
Dit jaar kunnen studenten onbeperkt bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor hun studiefinanciering.  Het maximumbedrag was tot dit jaar € 14.682,96.  Dit zorgde voor een aanzienlijke beperking voor studenten in het mbo, hbo en hoger onderwijs die nog onder het oude beurzenstelsel vielen.  Toen er meer werd verdiend, werd dat extra deel van hun studiefinanciering gekort en werkten ze eigenlijk “voor niets”.  In 2020 zullen ze niet langer worden getroffen door deze beperking. 

Ook voor kinderbijslag!
Kinderen van 16 of 17 jaar kunnen vanaf 1 januari 2020 onbeperkt bijverdienen zonder de kinderbijslag in gevaar te brengen.  Dit heeft echter niets te maken met de corona crisis.  Kinderen tot 16 jaar mochten onbeperkt bijverdienen.  Deze uitbreiding is niet alleen dit jaar geldig, maar is permanent.  De verlenging is een grote opluchting, omdat de ouders van het kind de ontvangen kinderbijslag dit jaar volledig moesten terugbetalen als het maximum voor bijverdienste werd overschreden.

Scholieren- en studentenregeling

Het zou zomaar kunnen dat de hiervoor genoemde versoepelingen ertoe leiden dat zich dit jaar meer studenten en scholieren melden voor vakantiewerk. Er is immers geen financiële rem meer als er teveel wordt verdiend. 

Schriftelijk aanvraag.
Als je het programma wilt toepassen op de student, moet hij of zij je een schriftelijk verzoek sturen.  Meestal weten de student of studenten het niet, dus het kan beter zijn om dit voor hem of haar te regelen.

Geen aangifte.
Houd in uw achterhoofd dat bij toepassing van de studenten- en scholierenregeling de scholier of student ook meestal geen aangifte hoeft te doen om te veel betaalde belasting terug achteraf te krijgen. Dit betekent wel dat de student of scholier maar bij één werkgever een dergelijk formulier mag inleveren.

U kunt dit jaar (2020) gebruikmaken van scholieren en studenten nu hun bijverdiensten niet meer zijn gemaximeerd, vanwege kinderbijslag of studiefinanciering. Pas daarbij de scholieren- en studentenregeling toe.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Neem contact met ons op voor informatie op maat.

Over de auteur

Sven van den Dungen administrator

Geef een reactie