Vaststellingsdatum NOW-regeling verschoven naar 7 oktober

doorSven van den Dungen

Vaststellingsdatum NOW-regeling verschoven naar 7 oktober

Vanwege de verlenging van de wekentermijn voor het tweede aanvraagtijdvak van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW-regeling) is de vaststellingsdatum verschoven naar 7 oktober.

Dat heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt. “Inmiddels is duidelijk dat het, mede gelet op de verlenging van de NOW-regeling met een tweede aanvraagtijdvak, niet mogelijk is om eerder dan 7 oktober 2020 verzoeken om subsidievaststelling in behandeling te nemen (18 weken later dan 1 juni). Daarom wordt geregeld dat een werkgever een aanvraag om subsidievaststelling kan doen na 6 oktober 2020. De indieningstermijn van 24 weken voor de aanvraag begint vanaf die datum te lopen. De werkgevers waarvoor geldt dat hun omzettijdvak per 31 mei of 30 juni eindigde, krijgen dan ook langer de tijd om een aanvraag om vaststelling van subsidie voor te bereiden”, aldus minister Koolmees.

Vooralsnog is uitgegaan van een termijn van 24 weken waarbinnen een werkgever een verzoek om vaststelling van de subsidie moet doen en waarbinnen ook de accountantsverklaring moet zijn verstrekt. In de regeling wordt de termijn voor vaststelling verlengd naar 38 weken voor aanvragen waarvoor een verklaring van een accountant wordt meegestuurd.

Minister Koolmees: “Ten eerste zullen de accountants naar verwachting de komende periode op basis van de huidige stand en rekening houdend met de hiervoor geformuleerde drempelbedragen grote aantallen verklaringen moeten afgeven. Ten tweede zorgt de verlenging van de termijn ervoor dat deze controle ook mogelijk in de reguliere jaarrekeningcontrole kan meelopen, hetgeen efficiĆ«nter en effectiever is. Voor andere werkgevers blijft wel gewoon de 24 weken termijn gelden.”

Nieuwe mogelijkheden

In de derde wijziging van de NOW-regeling zijn er twee nieuwe mogelijkheden voor aanvragers van een tegemoetkoming op grond van de NOW-regeling: de mogelijkheid om voor de berekening van de loonsom ook te kijken naar de maanden maart, april en mei en de mogelijkheid om bij een overgang van onderneming de omzet op een afwijkende manier te bepalen. Hierdoor kunnen werkgevers die in eerste instantie niet in aanmerking kwamen voor een tegemoetkoming op grond van de NOW-regeling mogelijk alsnog succesvol een aanvraag doen.

Hierom wordt het aanvraagtijdvak voor de eerste tranche van de NOW-regeling langer opengesteld: tot en met 5 juni 2020. De hiervoor genoemde nieuwe mogelijkheden voor aanvragers werken overigens terug tot de datum van de brief van 20 mei waarin deze wijzigingen aan de Tweede Kamer zijn aangekondigd. Werkgevers konden dan ook vanaf dat moment een beroep doen op deze mogelijkheden. Ook werkgevers die meenden eerder geen recht te hebben op een tegemoetkoming op grond van de NOW-regeling hebben door de verruiming van het aanvraagtijdvak voldoende tijd om alsnog een aanvraag in te dienen.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Neem contact met ons op voor informatie op maat.

Over de auteur

Sven van den Dungen administrator

Geef een reactie